Odgovor na prispevek »Posli za sinove vrhuške SDS«

V prispevku z naslovom »Posli za sinove vrhuške SDS«, avtorice Monike Weiss, z dne 30.9.2022, so podane neresnične navedbe oziroma so navedbe v navedenem prispevku izkrivljene do mere, da ne odražajo resničnih dogodkov in okoliščin. Navedbe v omenjenem prispevku grobo posegajo v moj ugled in dobro ime, s tem pa v moje pravice in pravno varovane interese. Nikakor namreč ne držijo insinuacije v prispevku, ki izhajajo iz oznak »rosno mlada odvetniška pisarna« in »mladi pravnik«. Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika jasno izhaja, da se pridevnik »rosno« mlad uporablja za neizkušeno osebo. Prispevek tako povprečnemu bralcu daje vtis, da sem domnevno neizkušen, kar pa nikakor ne drži, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Prav tako nikakor ne držijo navedbe oziroma insinuacije v prispevku, da naj bi šlo v mojem primeru za klientelizem oziroma da stranke oziroma zadeve, pri katerih svetujem, domnevno pridobivam iz razloga, ker sem sin enega od članov določene politične stranke. Stranke in posle namreč pridobivam na podlagi svojih izkušenj, znanja, referenc ter konkurenčnih ponudb, in sicer: i. Po opravljeni diplomi imam več kot 10 let delovnih izkušenj v odvetništvu, če bi upoštevali še študentsko delo, pa še več. ii. Sorodstvenih razmerij ne skrivam. Kot vedo vsi, ki me poznajo, pa teh povezav nikoli nisem izpostavljal ali se nanje zanašal. Moj oče s postopki izbire pri strankah nima ničesar.

Vsi postopki izbire pri strankah, ki jih zastopam, so bili izvedeni v skladu z veljavnimi pravili. iii. V prispevku je navedeno, da je odvetniška pisarna, v kateri sem bil do leta 2020 partner, kot ugledna uvrščena na mednarodno uveljavljeno lestvico Legal 500, narejeno na podlagi standardiziranih in neodvisnih presoj odvetniških družb po državah. V prispevku pa ni navedeno, da sem na tej isti, javno objavljeni, mednarodno uveljavljeni lestvici uvrščen tudi sam kot posameznik (kot eden izmed vodilnih odvetnikov/partnerjev - Next Generation Partner), prav tako pa je na to isto – neodvisno in mednarodno! - lestvico že uvrščena odvetniška pisarna Jerovšek Malis, ki sva jo ustanovila s kolegom Malisom (kot ena od vodilnih novoustanovljenih pisarn – Firms to Watch: Leading Firms). Isti razlog, zaradi katerega je bila, sodeč pa navedbah v prispevku, za sodelovanje z določenimi strankami (DUTB, d.d.) v državni lasti izbrana druga odvetniška pisarna (o kateri prispevek govori s samimi izbranimi besedami), je torej podan tudi pri meni in moji odvetniški pisarni. iv.

V svoji dosedanji karieri sem vodil in sodeloval pri številnih odmevnih in kompleksnih strokovnih zadevah. Določeni podatki o navedenem so, kolikor so objavo same želele oziroma izrecno dovolile stranke, tudi javno objavljeni, zato bi se lahko avtorica prispevka o tem prepričala sama. Kot je bilo izrecno pojasnjeno tudi avtorici prispevka, pa sicer kot odvetnik brez dovoljenja stranke ne smem javno razkrivati podatkov o tem, kateri konkretni stranki svetujem (ali ne svetujem) in kakšna je morebitna podlaga, narava ali vsebina takšnega sodelovanja, saj to prepovedujejo veljavni predpisi o odvetništvu. Ne gre torej za kakršnokoli skrivanje oziroma neutemeljeno izogibanje odgovorom na novinarska vprašanja. Na navedbe v prispevku na tem mestu odgovarjam zgolj iz razloga, ker sem bil v prispevku z neresničnimi navedbami izzvan. v. I mam številne izkušnje z zastopanjem strank tako pred upravnimi organi kot tudi pred sodišči, tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini, in sicer med drugim na primer tudi pred Splošnim sodiščem Evropske unije v Luksemburgu (kar je mogoče preveriti na podlagi javno dostopnih podatkov). vi. Ž e več let na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Združitve, prevzemi in prestrukturiranje gospodarskih družb sodelujem kot gostujoči, vabljeni predavatelj, kjer sem tudi soavtor zaključnega praktičnega primera, ki služi za ponazoritev določenih predavanih pravnih institutov v praksi. vii.

V prispevku ni navedeno (čeprav sem to pred objavo prispevka avtorici pisno pojasnil), da so subjekti javnega prava med mojimi strankami v manjšini, prednjačijo pa stranke iz zasebnega sektorja, in sicer tako domače kot tudi tuje. viii. Da imam potrebno pravno znanje, izhaja tudi iz rezultatov mojega šolanja. Zgolj primeroma pojasnjujem, da sem na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z oceno 10, na magistrskem študiju na Bucerius Law School v Hamburgu v Nemčiji (ki je ena od najbolj priznanih pravnih fakultet v Nemčiji) pa z najboljšo povprečno oceno v letniku in s tem tudi z eno od najboljših povprečnih ocen v zgodovini tega magistrskega programa. Navedeno izhaja iz uradnih listin, s katerimi razpolagam, prav tako pa tudi iz javno objavljenih podatkov.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.