Boj za Križanke

Mestna občina Ljubljana (MOL) in Festival Ljubljana spoštujeta koncept, ki ga je Križankam namenil arhitekt Jože Plečnik, ter nimata nikakršnega namena spreminjati ga, saj to ni v njuni domeni in moči. Zavedata se občutljivosti stanja kulturno-izobraževalnega kompleksa Križanke, tako z vidika zagotavljanja izobraževalnega procesa in vrhunskega kulturnega programa, kot z vidika ohranjanja ter spoštovanja kulturnega spomenika.

Novinarki zavajajoče govorita o apetitih direktorja Festivala Ljubljana g. Darka Brleka, pri tem pa ne navedeta dejstva, da srednja šola uporablja kar 1.095,85m2 površin več, kot ji pripada glede na njen solastniški delež. MOL že vrsto let poziva ministrstvo k ureditvi souporabe kompleksa Križanke, zato je tudi predlagal sodno delitev solastnine. Predlog temelji na ugotovljenih lastniških razmerjih in upošteva funkcionalne potrebe Festivala Ljubljana in srednje šole. Trenutno stanje souporabe ni primerno, saj srednja šola brez pravne podlage uporablja 1.095,85m2. MOL ne želi izriniti srednje šole iz Križank, temveč je kot dober gospodar dolžan skrbno in preudarno ravnati s premoženjem občine. Govoriti o apetitih direktorja Festivala Ljubljana je tako ne zgolj zavajajoče in neresnično, temveč tudi žaljivo.

Ravnateljica srednje šole ga. Apolonija Simon je voden ogled Križank, ki je bil organiziran s strani Muzeja za arhitekturo in oblikovanje z naslovom »Arhitektura v živo: Križanke – Skupna streha«, izkoristila na način, da je obiskovalcem ogleda enostransko predstavila stanje Križank. S tem so udeleženci ogleda dobili napačno predstavo tako glede dejanskega stanja, kot tudi pravnih vprašanj, ki se nanašajo na Križanke. Ravnateljica je javnosti zamolčala, da je srednja šola tista, ki brez nadomestila uporablja več prostorov, kot ji v skladu z njenim solastniškim deležem pripada. Prav tako javnosti ni predstavila ravnanj, s katerimi poskuša srednja šola omejiti izvajanje kulturnih dogodkov Festivala Ljubljana (npr. v času večernega dogodka – s prižiganjem luči v učilnicah, ki imajo okna na Poletno gledališče Križank, ipd.). Odvetnica je ravnateljico ob zaključku razprave zgolj opozorila na zgoraj opisana dejstva glede selektivnega podajanja podatkov javnosti in na mediacijski postopek, ki je trenutno v teku med MOL in Republiko Slovenijo. Ravnanje ravnateljice namreč ni bilo v duhu mirne rešitve spora, h kateremu si prizadevata obe strani, temveč je temu postopku škodovalo.

G. Brlek je v imenu Festivala Ljubljana o ravnanju ravnateljice obvestil ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter predlagal, da za potrebe mirne in učinkovite rešitve vseh odprtih vprašanj med MOL in Republiko Slovenijo pozove ravnateljico, naj se vzdrži tovrstnih nekorektnih ravnanj in stori vse, kar je v njeni moči, da se odprta vprašanja rešijo v najkrajšem možnem času, nikoli pa zahteval kakršnega koli disciplinskega ukrepa proti ravnateljici. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.