Boj za Križanke

Pri celotni kompleksni problematiki, ki zadevajo Križanke, želim v tem pismu opozoriti predvsem na dve pomembni dejstvi. Arhitekt Jože Plečnik je zasnoval prenovo Križank leta 1946 (postopek zaključen 1956), kjer je prostore namenil Šoli za umetno obrt; pozneje se je ta preimenovala v Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Festival Ljubljana je deloval v sklopu Križank le kot poletna dejavnost. Tako je veljala prvotna razdelitev kvadrature in prostorov v Križankah med dvema uporabnikoma v razmerju SŠOF 85 in FL 15 odstotkov.

Leta 2007 so začele potekati aktivnosti na nivoju vladnih dogovorov, da bi Križanke razglasili kot spomenik državnega kulturnega pomena. Postopek vpisa se je zaključil šele leta 2016, domnevno zaradi sodnega procesa med letoma 2007 in 2010, v katerem sta se MOL in MIZŠ tožila za lastništvo. Tožba se je zaključila na prvostopenjskem sodišču, kjer se je 52 odstotkov prostorov namenilo MIZŠ, 48-odstotni delež pa je pripadel MOL.

Na odločitev sodišča se žal ni nihče pritožil, čeprav šola razpolaga z vsemi podatki in načrti ter dokaznim gradivom, da uporablja večinski delež kompleksa Križank.

V tem trenutku poteka postopek etažiranja Križank, kar pomeni, da del prostorov prehaja v last MOL. Tako šola izgublja prostore, ki jih nujno potrebuje za svoje delovanje. Poteka tudi tožba zoper MIZŠ, ki jo je MOL/ FL vložil za uporabnino prostorov, torej za tistih 23 %, ki jih šola od nekdaj uporablja, a so prešli v last MOL. Zanimivo je, da v tem pravdnem postopku FL trdi, da šola uporablja 85 odstotkov prostorov v kompleksu Križank, kar sicer drži, v omenjeni sodbi pred desetletjem pa je navedbe o naši večinski uporabi prostorov v Križankah Festival Ljubljana zanikal.

Drugi poudarek, ki ga želim izpostaviti, je, da sem kot ravnateljica SŠOF obvestila pristojno ministrstvo in MOL, da je po postavitvi nove strehe nad letnim gledališčem prišlo do nekaterih neljubih dogodkov, zato smo bili prisiljeni nemudoma pristopiti k nujnim vzdrževalnim delom na strehi poslopja. Prišlo je do zamakanja v prostore, zalivanja fasade, uničevanja strešne konstrukcije, ometa in stavbnega pohištva ter notranje opreme. Žal smo po opravljenih nujnih vzdrževalnih delih ugotovili, da izvedeni ukrepi ne zadostujejo, saj lokalno krpanje dotrajane kritine ne bi doseglo želenih učinkov. Zaradi vsega naštetega smo sprejeli odločitev, da pristopimo k celoviti obnovi strehe in prostorov mansarde, ki je bila nazadnje izvedena leta 1988. V dogovoru z MIZŠ smo 10. 10. 2022 izvedli razpis za storitve inženiringa in izbrali ponudnika LI-ING d. o. o., ki je za razpisane storitve ponudil najnižjo ponudbeno ceno v višini 19.000,00 evrov brez DDV in ki ima z obnovami historičnih stavb ustrezne reference. Pred oddajo povpraševanja za izdelavo projektne dokumentacije IDP smo – ker je kompleks zakonsko zavarovan kot zgodovinska ter kulturna dediščina in ker je del Plečnikove arhitekturne dediščine – pristopili k pridobivanju predhodnih usmeritev s strani ZVKDS. Ne nazadnje je cilj obnove tudi ohraniti vse dosedanje dejavnosti, ki dajejo mestnemu prostoru smisel in polno funkcijo. Po sestanku, ki je potekal sredi marca, je bil predlog SŠOF in MIZŠ, da lastnika naročita izdelavo konservatorskega načrta. S strani MOL do sedaj ni bilo nikakršnega odziva na naše predloge in pozive. Tako žal ne moremo pristopiti k obnovi strehe in stanje na historičnem objektu se bo le še poslabševalo, zato je nujna pozornost zainteresirane javnosti.

Šola kot uporabnica Križank izobražuje v duhu spoštovanja kulture kot tudi vseh kulturnih prireditev, ki se odvijajo v Križankah, zato so obtožbe, da šola onemogoča FL pri izvedbi kulturnih dogodkov, žalostne in nikakor niso v duhu želje po dobrem sodelovanju. 

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.