Peter Petrovčič

 |  Mladina 17  |  Politika

Pripravljen je zakon za odpravo krivic, ki jih je posameznikom med epidemijo povzročila prejšnja vlada

Amnestija

Dokumentiran primer neustavnega kaznovanja protestnice

Dokumentiran primer neustavnega kaznovanja protestnice
© Borut Krajnc

Ob prvi obletnici volitev so z ministrstva za pravosodje sporočili, da so pripravili zakonske podlage za odpravo krivic, ki so bile v času prejšnje vlade storjene z izrekanjem kazni na podlagi neustavnih vladnih odlokov, ki so se še posebej vestno zlorabljali za kaznovanje in splošno šikaniranje protivladnih protestnikov.

Gre za predlog zakona, ki temelji na analizah stanja, ki so jih na pravosodnem ministrstvu po prevzemu oblasti izvedli v sodelovanju z notranjim ministrstvom in so ugotovile naslednje: v dobrih dveh letih, med 12. marcem 2020 in 30. majem 2022, je bilo na podlagi vladnih odlokov, ki so bili po oceni ustavnega sodišča protiustavni, izvedenih okoli 62.000 prekrškovnih postopkov. Skupaj je bilo za prekrške po zakonu o nalezljivih boleznih in zakonu o javnih zbiranjih izrečenih za pet milijonov evrov glob ali točneje 5.754.540,63 evra. Od tega je bilo 30 odstotkov glob prostovoljno plačanih, v prisilni izterjavi jih je še za štiri milijone.

Na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi Dominika Švarc Pipan, pojasnjujejo, da zakon celovito ureja povračilo glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s prekrški. Postopek povračil se bo vodil po uradni dolžnosti, kaznovane osebe bodo k sodelovanju povabljene, le kadar bo to nujno potrebno, na primer da bodo sporočili številko transakcijskega računa, kamor bodo sredstva vrnjena, in podobno. Zoper informativni izračun o izplačilu bo mogoč ugovor, zoper odločbo o izplačilu pa pritožba na pristojno ministrstvo.

Takoj po uveljavitvi zakona bodo po samem zakonu ustavljeni tudi vsi odprti prekrškovni postopki, ki se vodijo pred prekrškovnimi organi in sodišči. Ustavljene bodo vse alternativne kazni, na primer nadomestitev plačila globe z opravljanjem dela v splošno korist, pa tudi kazen nadomestnega zapora, namenjena največjim revežem, ki nimajo sredstev za plačilo denarne kazni in sreče, da bi jo odslužili z delom v splošno korist. Takih je bilo okoli 80 in bodo prejeli 100 evrov odškodnine za vsak dan, ki so ga preživeli v zaporu. Poleg tega zakon predvideva tudi izbris podatkov o prekrških in kršiteljih iz tovrstnih sodnih in drugih evidenc.

Kar se finančnih posledic za proračun tiče, na ministrstvu navajajo, da »bo treba v državnem proračunu na namenski postavki zagotoviti največ 5,7 milijona evrov«, a predvidevajo, da bo znesek na koncu nekoliko nižji, saj so bile že plačane globe v večini poravnane v polovičnem znesku.

Za zdaj ni jasno, kako bodo od neupravičeno izrečenih kazni ločene kazni za nasilna dejanja, ki so bile po mnenju ministrice Švarc Pipan izrečene upravičeno. Pred dnevi je na to temo za Radio Slovenija dejala: »Ne bomo pa ustavljali prekrškovnih postopkov ali vračali glob za nasilna dejanja ali za t. i. sekundarne prekrške, ki so bili uvedeni na podlagi zakonitih podlag, recimo predpisov o pravilih v cestnem prometu. Nasilnežem ne bomo vračali glob in ne bomo ustavljali postopkov v zvezi z nasiljem, kajti to je vedno nesprejemljivo.«

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.