Zahodni zgledi

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) vas na podlagi 26. in 27. člena Zakona o medijih prosi za objavo prikaza nasprotnih dejstev, vezanega na članek z naslovom »Zahodni zgledi«, ki ste ga v Mladini objavili dne 18. 8. 2023. V pričujočem prispevku sta objavljena dva poudarka, ki po našem mnenju terjata dodatno pojasnilo.

Avtor prispevka navaja, »da je zaporska populacija v Sloveniji med najhitreje rastočimi« in to podkrepi s podatki Sveta Evrope o 23 % porastu zaprtih oseb v enem letu. Ta podatek je potrebno dati v širši kontekst in opozoriti, da se v njem odražajo ukrepi iz interventne zakonodaje v času epidemije: prekinitev zaporne kazni, predčasni odpusti s prestajanja kazni zapora in nepozivanje sodišč na nastop kazni, ki so začasno znižali zaporsko populacijo. Po izteku veljavnosti teh ukrepov je število zaprtih poraslo in se vrnilo na raven pred epidemijo. Težko torej neposredno primerjamo število zaprtih oseb v letu covid-19 ukrepov in v letu po njem, ne da bi pojasnili razloge za velika odstopanja v številkah. Drži pa dejstvo, da so slovenski zapori prezasedeni (trenutno 116,1 %) in da si obetamo rešitev teh dolgoletnih težav z novogradnjo ljubljanskega zapora v Dobrunjah.

Prav tako bi želeli opozoriti še na, po našem mnenju, neprimerno primerjavo med ameriškimi in slovenskimi zapori ter zaprtim temnopoltim prebivalstvom v ZDA in zaprtimi tujci pri nas. V ZDA poznajo tudi sistem privatnih zaporov, delež zaprtih na 100.000 prebivalcev pa je tam več kot 10-krat večji v primerjavi s Slovenijo. Po drugi strani je pri nas porast deleža zaprtih tujcev posledica naraščanja kaznivih dejanj nezakonitega prehajanje meje ali ozemlja države od leta 2018 dalje in je povezan s širšim kontekstom migracijskih tokov v Evropi. Vzroki za polne zapore v obeh izpostavljenih zaporskih sistemih so torej kompleksni in različni. Sistema sta iz več razlogov težje primerljiva, zato upamo, da bo Slovenija s svojo kazenskopravno politiko in zasledovanjem namena kaznovanja ostala primerljiva predvsem s skandinavskimi državami.

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.