Dr. Barbara Rajgelj

Dr. Barbara Rajgelj, je docentka za civilno in gospodarsko pravo na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani