Dr. Igor Pribac

Dr. Igor Pribac, filozof

  • Janičarji prihajajo!

    Referendumski verdikt je jasen: družinski zakonik (DZ) je bil zavrnjen s prepričljivo večino. Udeležba na referendumu v urbanih središčih, kjer je DZ prejel podporo, je bila prešibka, da bi izničila nestrinjanje z njim, ki so ga izrekali ljudje povsod drugod. Veliko ujemanje stopnje podpore DZ s stopnjo urbanosti volilnega okraja potrjuje tezo, da je bilo v jedru celotne razprave vprašanje, kakšno mesto v družbi pripada istospolnim. Toda razprave s tem ni konec. Se je šele dobro začela: novo pravno ureditev na področju varstva otrokovih pravic bo treba sprejeti. Tržnemu povpraševanju se že ponujajo nove biotehnološke prokreacijske možnosti in z njimi prihajajo novi etični izzivi. Izostrena družbena pozornost do diskriminiranosti istospolno usmerjenih bo ostala trajna lastnost prihodnjih tovrstnih razprav. Več