Dr. Mirt Komel

Dr. Mirt Komel, Filozof, pisatelj, asistent na Fakulteti za družbene vede

  • Revolucija in nasilje

    Izredno zgoščeno dogajanje v tem tednu – ki se je začelo z zasedbo mariborske občine ter pretepom in priprtjem protestnikov, izteka pa se v tretjo vseslovensko vstajo z vsiljenim dopoldanskim apendiksom Zbora za republiko – me je spodbudilo k interpretativnemu premisleku celote, torej vsega tega, kar se je zgodilo od prvih mariborskih vstaj vse do danes in kar razumem kot revolucijo v teku.

  • Postavimo vsaj revolucionarna vprašanja

    Nisem ekonomist in zato ne nameravam govoriti z ekonomskega stališča. To me po vsej verjetnosti, predvsem pa po prepričanju tistih, ki verjamejo v monopol ekonomskega diskurza, ko gre za povzemanje realnosti v pojme, najbrž že vnaprej diskvalificira; češ da ne morem povedati nič tehtnega o sedanji ekonomski krizi, vladnih ukrepih in njihovi potuhi finančnemu sektorju, stavki javnega sektorja in s tem povezanim negodovanjem realnega. Navkljub temu pa bi rad poskusil, in sicer začenši z enostavnim filozofskim premislekom, ki temelji na čisto nedolžni besedni igri.