Mag. Dušan Nolimal

Mag. Dušan Nolimal, dr. medicine, specialist javnega zdravja, Inštitut za varovanje zdravja