Sašo Furlan

Sašo Furlan, Delavsko-punkerska univerza

  • »O tebi pripoveduje zgodba!«

    Po eni strani je Marxov Kapital v teoretski tradiciji marksistične kritike politične ekonomije in v politični tradiciji socialdemokratskih in socialističnih gibanj najpomembnejše delo, ki je bilo v zadnjih 150 letih predmet najbolj razgretih in najbolj produktivnih akademskih in političnih debat. Po drugi strani pa je tudi delo, ki je bilo, zlasti od meščanskih akademikov in drugih apologetov kapitalizma, deležno najostrejših kritik in vse prepogosto tudi zelo cenenih in popolnoma neutemeljenih poskusov diskreditacije. Ti so v marsičem pripomogli, da se danes Marx ne obravnava nič kaj spoštljiveje kot crknjen pes, njegov magnum opus pa kot zastarel spis, obsojen na gnitje na zaprašenih knjižnih policah.