Ulich Beck

Ulich Beck, Sociolog, Nemčija

  • V evropsko pomlad

    Evropska unija ni nacionalna družba in to tudi ne more postati, ker je sestavljena iz različnih demokratično ustanovljenih nacionalnih entitet. V tem pogledu unija niti ni družba. Evropska »družba« bi tako pravzaprav morala veljati za nekakšno »kozmopolitsko družbo nacionalnih entitet«. Cilj je torej poiskati takšno obliko unije, ki bo s skupnimi močmi pravno zaščitila vse posamezne in nacionalne družbe, hkrati pa obogatila in okrepila svobodo vsakega posameznika tako, da ga bo povezala z drugimi posamezniki, ki govorijo drugačen jezik in imajo drugačno politično kulturo. Več