Dr. Simon  Hajdini

Dr. Simon Hajdini, je filozof.

  • Filozofija na barikadah

    Zgodovinski trenutek, zaznamovan s protesti in iniciativami, ki so tudi pri nas dodobra prevetrili zatohlo ozračje zadnjih dveh desetletij, bi težko označili za čas filozofije. Prej nasprotno. Akterji novega družbeno-političnega dogajanja so se spočetka povsem upravičeno vedli kot zvesti bralci Marxove 11. teze o Feuerbachu. Postavili so se za spremembe in proti razumevanju, dojetem v terminih spontane ideološke razumljivosti socialnih, političnih in ekonomskih razmer. Ta odmik od spontane razumljivosti sijajno zgošča že dejstvo, da si je gibanje nadelo ime »Vseslovenska vstaja«, kar je dvakrat ustrezno, v pogledu »vstaje« in v pogledu njene »vseslovenskosti«. Več