Dr. Veljko Rus

Dr. Veljko Rus, sociolog, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti