• Zmagovalci

    Oblastniki so nam v preteklih tednih na vse mogoče načine vsiljevali primerjavo pandemije z osamosvojitveno vojno in obdobjem neposredno po njej: simbolno s Cankarjevim domom kot osrednjo komunikacijsko točko, z vojaškim besednjakom in z manipulacijo o »izrednih razmerah« (čeprav niso bile razglašene izredne razmere, pač pa pandemija). Ne nazadnje pa tudi z napeljevanjem k denuncianstvu in iskanju »notranjih sovražnikov« (najbolj na udaru so »tujci« iz drugih občin, na prvem mestu Ljubljančani). Več

  • Smo res to storili?

    V predahu po prvem valu okužb s covid-19 in v pričakovanju drugega vala je smiselno narediti bilanco dosedanjega spopadanja z virusom. V splošnem dobre, celo zelo dobre slovenske dosežke kazi dogajanje v domovih za starejše občane. Čeprav gre za zgodnja in dobro znana žarišča okužbe, slika dogajanja v njih danes še zdaleč ni popolna. A kar vemo, zadostuje za sum na resne etične in tudi zakonske kršitve, zdrse, v odnosu do oskrbovancev v teh domovih. Dejstvo je, da je bilo kar 80 odstotkov vseh umrlih zaradi covid-19 v Sloveniji oskrbovancev domov. V okviru EU je to tako visok delež, da nas ta kljub izjemno nizkemu številu umrlih med prebivalstvom zunaj domov po umrljivosti uvršča v zlato sredino EU. Znano je tudi, da je le manjši del teh oskrbovancev domov za starejše občane umrl v bolnišnicah, čeprav je zasedenost zmogljivosti za nego obolelih za koronavirusno boleznijo na vrhuncu epidemije komajda presegla tretjino postelj, ki so bile na voljo. Več