• Stiske družinskih zdravnikov

    Steber učinkovitega in dostopnega zdravstvenega sistema je dobro delujoče osnovno, primarno zdravstvo. Če je dovolj trdno, lahko uspešno zmanjša pritisk pacientov na urgentne centre in bolnišnice, igra pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni (preventiva) in krepi paciente. Pri tem velja poudariti, da ima osnovna zdravstvena oskrba pacientov, ki je timsko organizirana z vključitvijo različnih zdravstvenih strokovnjakov, dokazano večjo odpornost, se bolje odziva na krizne razmere in ima boljše izide zdravljenja kot tista, ki je organizirana na podlagi samostojnih zdravniških praks. Tu se skrivata vrednost in potencial javnih zdravstvenih domov v Sloveniji, ki nam jih tujina še vedno zavida.

  • Res veste vse o otroških kosilih?

    Morda bom koga presenetila: sem specialna pedagoginja, službeno in zasebno ljubiteljica otrok, pa me je kljub temu pobuda Inštituta 8. marec za zagotavljanje brezplačnega kosila za vse osnovnošolce na začetku, milo rečeno, zmedla. Dišala mi je po populizmu, zdela se mi je nepremišljena, zastavljena tako, kot da prinaša več težav kakor rešitev.