Izak Košir

 |  Družba

Zahteva po potrdilu, da je oseba spremenila "biološki spol", je kršitev pravice do zasebnosti

Nevladniki opozarjajo na sporen dopis ministrstva in dodajajo, da se oblast ne sme vmešavati v nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti

Najodmevnejša naslovnica leta 2015, transseksualka Caitlyn Jenner na prvi strani revije Vanity Fair

Najodmevnejša naslovnica leta 2015, transseksualka Caitlyn Jenner na prvi strani revije Vanity Fair
© Vogue

Ministrstvo za notranje zadeve je v začetku februarja vsem upravnim enotam v Republiki Sloveniji poslalo dopis, v katerem slednje naproša, da upoštevajo odgovor Ministrstva za zdravje, v katerem je med drugim zapisano, da potrdilo pristojne_ega zdravnice_ka oz. pristojne zdravstvene ustanove, "ki izkazuje, da je pri osebi ženskega spola potrjena identiteta moškega spola oziroma obratno ali zagotovilo, da je posameznik na podlagi medicinskega zdravljenja spremenil spol, ni enakovredno potrdilu, da je oseba spremenila spol, kot to določa zakonodaja">

Pri nevladnih organizacijah, ki delujejo na tem področju, poznamo dva primera, pri katerih je upravna enota od osebe, ki je vložila vlogo za spremembo spola, zahtevala potrdilo o operativnem posegu na genitalijah oz. spremembo "biološkega spola", kar je dikcija, ki je slovensko pravo ne pozna. V Zavodu TransAkcija opozarjajo, da je zahteva po potrdilu, da je oseba spremenila "biološki spol", se pravi je imela operativno preoblikovane genitalije, kršitev 8. člena Evropske konvencije, ki govori o spoštovanju pravice do zasebnega življenja.

Dopis ministrstva je v nasprotju s 35. členom Ustave RS, ki pravi, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

"Omenjeni dopis je tudi v nasprotju s 35. členom Ustave RS, ki pravi, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi," so že zapisali pri TransAkciji, ki je skupaj z Legebitro ministrstvo že pozvala, da omenjeni dopis umakne. 

Osebam, ki so od katerekoli upravne enote v Republiki Sloveniji prejele zahtevo za predložitev potrdila, ki izkazuje, da je oseba spremenila “biološki spol” oz. je opravila kakršenkoli neželen poseg v telo (npr. hormonska terapija, operacija genitalij), lahko pri zaščiti pravic pomagajo pri pravni svetovalnici LGBT

Zahteva po sterilizaciji je kršitev človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 6. aprila v zadevi A. P., E. Garçon in S. Nicot proti Franciji odločilo, da je zahteva po sterilizaciji pri vlogi za pravno priznanje spola kršitev človekovih pravic, in sicer 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki definira pravico do spoštovanja zasebnega življenja.

Sodišče je odločilo, da je dokazovanje, da je bila oseba sterilizirana ali je bila obravnavana v postopku, katerega visoko verjeten rezultat je neplodnost, kršitev pozitivne obveznosti države, da zagotavlja pravico do spoštovanja zasebnega življenja. Države tako od oseb, ki potrebujejo pravno priznanje spola, ne morejo zahtevati, da morajo skozi medicinske postopke, ki bodo skoraj zagotovo povzročili neplodnost.

Sodišče je odločilo tudi, da prisilni zdravniški pregled, ki ga zahteva nacionalno sodišče (primer E. Garçon proti Franciji), ali diagnoza motnje v duševnem zdravju (A. P. proti Franciji) nista v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. 

Pravno priznanje spola v Sloveniji

Slovenska zakonodaja ne pozna termina pravno priznanje spola, ampak termin sprememba spola, ki je uporabljen v Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru. Ta v 37. členu določa, da mora oseba upravni enoti predložiti potrdilo pristojnega zdravnika ali pristojne zdravstvene institucije, iz katerega je razvidno, da je spremenila spol. Pravilnik ne opredeljuje, kdo je pristojen zdravnik ali zdravnica oziroma zdravstvena institucija in kaj sprememba spola pomeni oz. kaj se opredeljuje pod spremembo spola.

Pri Zavodu TransAkcija poudarjajo, da praksa kaže, da mora v večini primerov oseba, ki želi pravno priznati spol, pridobiti tudi diagnozo transseksualizma, ki je klasificiran kot duševna motnja. "Za uradno spremembo spola glede na trenutno zakonodajo in prakso je tako nujna pridobitev diagnoze motnja spolne identitete. V Sloveniji sicer ni eksplicitne zakonske zahteve po sterilizaciji oseb pred njihovim pravnim priznanjem spola, v praksi pa je bila večina oseb, ki so zaprosile za pravno priznanje spola, vsaj na hormonski terapiji," še dodajajo. 

Preberite še:

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.