Dr. Gregor Tomc

Dr. Gregor Tomc, Sociolog

  • Zatohli hlev duha

    Slovenska družba je po osamosvojitvi doživela velike spremembe na vseh področjih javnega delovanja, le državna regulacija umetniškega ustvarjanja je ostala tako rekoč nedotaknjena. Država še vedno skrbi predvsem za zaprašeno, elitno, tradicionalno ... skratka muzejsko kulturo. Noben minister, ne levi, ne desni, ne sredinski, še ni posegel v ta zatohli hlev duha. Pustimo ob strani formalno odpravo ministrstva za kulturo, ki jo je izpeljala nova oblast, saj gre dejansko le za reorganizacijo državne uprave, ki vsebinsko ne bo spremenila ničesar.