Damjana Kolar

 |  Kultura

Imaginarna pokrajina Mihe Štruklja

V KC Tobačna 001 bo od 16. septembra do 17. oktobra na ogled prostorska postavitev Mihe Štruklja z naslovom Nekje vmes, ki predstavlja imaginarno pokrajino, v kateri z risbo združuje različne realne in fiktivne poglede na arhitekturne oblike urbanih središčih. "Z abstrahiranjem in fragmentiranjem stvarnih podatkov z referenčnih fotografij, izvorne lokacije namenoma zakrije, medtem ko vnešene fiktivne elemente infiltrira tako, da jih ne zaznavamo kot tujke." Več>>

Štrukelj v svojem delu izkorišča slikarski in risarski medij, da bi z njima prevpraševal medij sam, kot tudi sam proces ustvarjanja. S tem gledalcu odpira vpogled v vse faze nastanka umetniškega dela. Motivni svet, ki ga obvladuje v svojih slikah, je sprva črpal iz medijskega sveta in medmrežja, kasneje pa se je osredotočil na urbane krajine, kjer je uspešno kombiniral realne in fiktivne elemente ali zgolj abstrahiral realne topologije. Urbani prostori so definirani z arhitekturo, lokacijami in predmeti, ki ustvarjajo napetosti: prazni, pozabljeni, nenaseljeni prostori, ki nastopajo kot nekaj vmesnega, nedoločenega.

"Z razstavnim projektom Nekje vmes se Štrukelj izpričuje kot umetnik, ki suvereno povezuje raznorodne elemente v vizualno celoto in pričara iluzijo dejanskega arhitekturnega ustroja, pri čemer izrablja obstoječi element galerijske stene. Mrežna struktura stenske poslikave prestopa z dvodimenzionalnega nosilca, se razširi in poveže z vrvičasto prostorsko kompozicijo. Na ta način se urbana pokrajina odpira v prostor, obiskovalec pa postane surogat za človeka izpraznjeno urbano prizorišče," je zapisala kustosinja razstave Alenka Trebušak.

Miha Štrukelj je za svoje delo je prejel več nagrad in štipendij, med drugim nagrado Henkel Drawing Award (2008) in nagrado fundacije Pollock-Krasner (2008-2009). Leta 2002 je bil predstavljen v publikaciji Vitamin P: New Perspectives in Painting. Samostojno in skupinsko je sodeloval na številnih mednarodnih razstavah v New Yorku, Parizu, Pekingu, Madridu, Dunaju, Bologni, Bonnu, Benetkah, Torinu, Rigi, Baslu, Berlinu, Frankfurtu, Bruslju, Bratislavi, Sarajevu, Zagrebu. Leta 2009 je zastopal Slovenijo na 53. Beneškem bienalu v Benetkah.