Danijel Vončina

9. 6. 2005  |  Mladina 23  |  Kultura  |  Knjiga

Stephen Law: Modrijanovi zapiski: prvi koraki v filozofijo

Založba Miš, Dob pri Domžalah 2005, 5.500 SIT

Filozofija za mlajše bralce.

Gre za prevod svojevrstnega filozofskega abecednika oziroma, poimenujmo ga kar - učbenika filozofije za ZA mlade/ž; - in obenem tudi za (po)učbenik s spremno besedo filozofa dr. Deana Komela, zastavljeno IN staršem IN učiteljem. Skratka, pred nami je knjiga, ki v celoti prepriča, kako je uvedba - za marsikoga vprašljivega - predmeta filozofije v devetletko še kako nujna in potrebna. No, poglavitni zadržek, tudi v sami filozofski stroki, kot pravi dr. Dean Komel v že omenjeni spremni besedi, je v tem, da to niti ne more biti prava filozofija. Ampak, nadaljuje: "Morda je ključni problem filozofije za otroke prav v načinu, kako dati besedo nekomu, ki ima besedo na ta način, da je pravzaprav še nima ... in če filozofija v pogledu svoje možnosti iz sebe dopušča človeškost, potem mora filozofija za otroke k sebi pripuščati otroško človeškost.". Še kratka vsebina knjige: sam uvod je pravzaprav nekakšen "sprehod" skozi pomembna, vznemirljiva vprašanja (npr., Zakaj obstaja vesolje?; Ali Bog obstaja?; in nenazadnje, Ali bi lahko postal robot? itd.) ... Zatem sledi osem ključnih poglavij, natančneje, zapiskov, vsak zapisek pa (skozi izredno berljivo in napeto zgodbo) obravnava drugačno filozofsko vprašanje (npr., Ali naj jem meso?; Kako vem, da ta svet ni virtualen?; Kaj je razum? itn.). In, navsezadnje, tu je še mladeži prijazno obrazloženo filozofsko besedišče.

In izviren in izvrsten filozofski abecednik oziroma učbenik za pouk (in izvedbo) le tega v javnosti tako "bav-bav" oklicanega in dojetega predmeta.