Damjana Kolar

 |  Kultura

Začasni objekti in hibridni prostori

V Galeriji Vžigalica bo od 27. maja do 6. julija na ogled razstava Marka Batiste, ki bi ga težko umestili v določeno umetniško smer, saj njegova dela nastajajo na presečišču med perfomativnimi intermedijskimi praksami, zvočnimi in vizualnimi instalacijami ter fizikalno-senzoričnimi eksperimenti. Predstavljenih bo 9 projektov v treh sklopih, ki so nastali v zadnjih šestih letih in ponujajo vpogled v raziskovalno delo umetnika. Več>>

Trije razstavni sklopi so ločeni glede na osnovni princip delovanja. Eksperimentalni sistemi elektromagnetnega valovanja in prenosa podatkov se ukvarjajo z raziskovanjem vizualnih in zvočnih podob, bodisi da gre za zvočne intervencije v prostor ali za fragmentacijo medijskih slik pri prenosu podatkov. Sklop del z naslovom Elektro-kemični sistemi temelji na prepletanju in sovplivanju električnih in kemijskih procesov, v sklopu Visokonapetostni eksperimentalni sistemi pa avtor raziskuje učinkovanje visoke napetosti, ki omogoča nastanek specifične arhitektonike signalov.

Osnovni princip delovanja, ki ga zasleduje Batista, je raziskovanje vmesnih prostorov tako v fizičnem smislu, kjer se preko doma izdelanih vmesnikov producira elektronski signal, bodisi gre za zvočni ali vizualni signal; kot v idejnem smislu, kjer gre za raziskovanje človeške percepcije v svetu, prežetem z elektronskimi komunikacijami, digitalnimi napravami in tehnologijo.

Po besedah kustosinje Andreje Hribernik je „pri instalacijah mogoče opaziti umetnikov specifičen odnos do tehnologije, ki jo skozi uporabo „low-tech“ elementov, vizualizacijo procesov po eni strani demistificira, iz druge perspektive pa vnaša element neznanega, oz. se giblje na precepu med kontroliranimi in kaotičnimi modularnimi sistemi.Umetnikova intermedijska praksa vpeljuje tudi koncept časa. S tem, ko sam dogodek – delovanje – postavi v muzejski prostor, njegovi objekti postanejo trajni (za čas razstave) skozi obstoj v muzejskem prostoru in hkrati zaradi tega, ker obstajajo samo skozi proces – so omejeni v času, muzejski prostor izgubi brezčasnost.“

Razstava je nastala v produkciji Zavoda Aksioma in je bila prvič na ogled januarja letos v KGLU v Slovenj Gradcu, se v tem primeru odziva na razstavni prostor Galerije Vžigalica ter deluje kot celostna umetnina, ki gledalcu, glede na njegov položaj v prostoru, omogoča bodisi zvočno-vizualni vtis celote kot tudi posameznih modularnih objektov.