Damjana Kolar

, 11:00  |  Kultura

Razstava zbirke UGM ob 60. obletnici

Ante Trstenjak: Moja žena

Ante Trstenjak: Moja žena

V Umetnostni galeriji Maribor je do 2. novembra na ogled pregledna razstava z naslovom "60! Panorama" ob šestdeseti obletnici ustanovitve enega osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko, ki obsega več kot 5000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Slikarstvu, kiparstvu in grafiki se pridružujejo fotografska dela, video umetnost, večmedijske instalacije in interaktivni projekti. Več>>

Razstava je zasnovana na dveh izhodiščih: "opredeliti izstopajoče poteze in značaj zbirke ter ob tem v retrospektivnem pogledu prepoznati trenutke, ki najdejo svoje reinterpretacije tudi v sodobnosti." Predstavi heterogeno strukturo zbirke, ki so jo z odkupi in donacijami v desetletjih nastajanja formirale različne zbirateljske politike. Za zbirko je značilna večplastna identiteta, ki se kaže v trku med modernostjo in tradicijo, naprednimi in zapoznelimi ustvarjalnimi tendencami. Postavitev poudarja dela, ki presegajo vezanost na "mariborski milje" in stopajo v dialog z najboljšimi slovenskimi likovnimi deli (Ivan Kos, Maks Kavčič, Slavko Tihec, Rudolf Kotnik, fotografi Mariborskega kroga, Zmago Jeraj). Izbor del se osredotoči na nekatere manj znane fragmente opusov, predstavlja pa tudi dela izbranih avtorjev mlajše in srednje generacije (Petra Varl, Žiga Kariž, son:DA), ki sodijo v "geografsko" zaledje galerije, vendar (še) niso uvrščeni v zbirko. Razstavljenih je več kot dvesto del 150-ih avtorjev, umeščenih v mikro razstavne ambiente, ki gledalcu omogočajo, da se med deli pomika naprej in nazaj v času in raziskuje, kako posamezna dela reflektirajo predhodne umetniške prakse in informirajo sodobne umetniške tokove.

Po besedah kustosinje razstave dr. Nadje Gnamuš, "pogled na zbirko ne sledi kronološki, linearni slogovni ali žanrski organizaciji materiala, temveč sledi relacijam med tokovi in umetniškimi izrazi, ki se oblikujejo na sorodnih vsebinskih in tematskih izhodiščih. Rdečo nit med razstavljenimi deli vzpostavljajo tematski sklopi: osebno, umaknjeni subjekt, kulturne krajine in politično. V prvem se srečujejo dela, ki upodabljajo vsakdanje življenjske situacije in z različnih vidikov prikazujejo formacijo intimnega, subjektivnega, fantastičnega in imaginarnega. Sklop umaknjeni subjekt ne tematizira odsotnosti subjekta ali osebne interpretacije, temveč prikazuje njuno implicitno, a umaknjeno prisotnost. Kulturne krajine obsegajo prizore urbanih mizanscen, podeželja in narave, ki nas vodijo skozi različne družbene, zgodovinske in ideološke kontekste. Za sklop politično sta značilna kritičen vzgib in ironična refleksija skupnega družbenega in osebnega prostora."