Damjana Kolar

 |  Kultura

Neuradni urad za odstranitev upornih moralnih vprašanj

V KC Tobačna 001 Ljubljana bo od 5. do 29. avgusta na ogled razstava rezidenčne umetnice Lee Nevo, ki je nastala v okviru vsakoletne izmenjave rezidenčnih umetnikov z Izraelskim centrom za digitalno umetnost Holon. Njeno delo, ki je osnovano na sestavljanju raznorodnih predmetov, formalno nadaljuje linijo individualnih umetniških praks, ki segajo do Duchampa in Picassa, prepoznavno pod skupno oznako objets trouvés. Umetnica predmete natančno obdeluje, združuje z industrijsko izdelanimi artikli ter jih predstavlja v obliki objektov, videoposnetkov in risb. Več>>

Artefakte z močno optično in simbolno sporočilnostjo razvija v smeri sopostavljanja materialov ambivalentnih lastnosti, na primer trdo–mehko, ostro–topo ali organsko–anorgansko, hkrati pa izrablja njihove izvorne pomenske odtenke. Prizorišča njenih postavitev so zasnovana kot psihični in fizični prostori, ki spominjajo na pisarne, urade, ordinacije ali čakalnice. Njena dela gledalca ne pritegnejo z estetsko razsežnostjo, ampak je učinek popolnoma nasproten; njene sobe, nekakšne Wunderkammern, so prvenstveno uporabljene za evociranje stanj, ki se pogosto nanašajo na zelo subjektivne izkušnje ali predstave in kljub kančku humorja nosijo zlovešč predznak.

Po besedah kustosinje Alenke Trebušak tokratni projekt "vsebinsko odpira problematiko človekove narave in njenega razmerja do (represivne) avtoritete. Parametra, kot konstitutivna elementa etičnega statusa dela, prestavljata instalacijo v sfero človekovega notranjega doživljanja. Gre za upodobitev psihičnega prostora, nekakšno maketo misli, z omogočanjem fizičnega gibanja gledalca znotraj imaginarnih polj, pa vzpostavlja njegovo aktivno vlogo. Lee Nevo svoja dela ustvarja za lepljivo tvarino človeškega nezavednega, in sicer iz vsakdanjih in uporabnih predmetov, ki s predelavo dobivajo nove in nepričakovane aspekte. Njen svet je svet Unheimlicha, kjer so vsi prepoznavni elementi spremenjeni, prestavljeni in pretirani do tiste mere, ko lahko začnejo resonirati z našim občutjem nelagodja. S tem razpira naravo umetniškega dela polju eksistencialističnega razmisleka; v  njenih »sobah«, namenjenih tako odtujenemu sodobnemu subjektu kot tudi izolaciji individuuma, se namreč zlahka zamislimo nad bolečino eksistence."