Damjana Kolar

 |  Kultura

Razstava o vzponu ljubiteljske kulture

V Galeriji Škuc bo od 2. do 26. septembra na ogled skupinska razstava Večni september, ki jo je pripravil Zavod za sodobno umetnost Aksioma v sodelovanju z Galerijo Škuc in italijanskim centrom LINK. Razstava si prizadeva raziskati odnos med profesionalnim umetniškim ustvarjanjem in vzponom amaterskih oziroma ljubiteljskih kulturnih gibanj s pomočjo spleta. Gre za zgodovinski dogodek, ki je sprožil ogromen kulturni premik na vseh področjih kulture, zlasti v vizualni kulturi.Več>>

Slengovski izraz "Večni september" je leta 1994 skoval David Fischer v komentarju, ki ga je poslal uporabniškemu omrežju alt.folkore.computers (September 1993 si bomo v spletni zgodovini zapomnili kot september, ki se ni nikoli končal.) Gre za izjavo, ki se nanaša na september 1993, ko so veliki ponudniki začeli ponujati dostop vsem svojim strankam, prej so omrežno populacijo v glavnem sestavljali člani univerze; ta skupina se je vsako leto septembra s prihodom novih študentov nekoliko povečala. Po letu 1993 je pritok novih uporabnikov postal stalnica in "večni september" se z naraščajočo hitrostjo dogaja še danes. Dostop do interneta, ki je sedaj globalen, nenehno raste kljub dobro znanim problemom t.i. digitalnega razkoraka (digital divide).

Skupinska razstava obsega širok spekter umetniških del: slike, fotografije, videoumetnost, programsko umetnost, instalacije, performanse in spletne projekte petnajstih avtorjev in avtorskih skupin (profesionalcev in ljubiteljev), potekala pa bo tudi vrsta posebnih projektov in spremljevalnih dogodkov, ki se bodo odvijali tako na spletu kakor tudi izven njega.

Po besedah italijanske kustosinje Valentine Tanni se "številni sodobni umetniki soočajo z novim scenarijem, v katerem so meje med profesionalnim umetniškim ustvarjanjem in ljubiteljskimi izdelki čedalje bolj zamegljene in prepletene. Projekt si prizadeva tudi pokazati, kako je nekatere estetske in slogovne strategije, ki jih običajno povezujemo z najnaprednejšo sodobno umetnostjo, privzela popularna kultura, ki se poraja in dogaja na spletu. Razstava je poskus priznati revolucijo, ki izpodjeda sodobno vizualno kulturo, to barvito in neurejeno katastrofo, zaradi katere hitro izginjajo vsi mejniki v naši umetnostni krajini. Toda razstava ne ponuja nikakršne nove gotovosti. Namesto tega nas vabi, da se v to stanje poženemo skupaj in začnemo ugotavljati, kako stojijo stvari."

Ob razstavi bo izšel tudi katalog, v katerem bodo predstavljeni vsi sodelujoči umetniki in projekti skupaj s prispevki Valentine Tanni, kolektiva Smetnjak in Domenica Quarante.