Damjana Kolar

9. 9. 2015  |  Kultura

Pikettyjev Kapital na gledališkem odru

V Stari mestni elektrarni bo 10. septembra ob 20.00 slovenska premiera eksperimentalnega gledališkega projekta Kapital v režiji Ivice Buljana, ki je nastal ob branju temeljnega dela francoskega ekonomista Thomasa Pikettyja "Kapital v 21. stoletju," v katerem obravnava tematiko mehanizmov sodobnega kapitalizma. Raziskovanje teze, da se finančna neenakost v 21. stoletju povečuje in dosega zelo nevarne razsežnosti, je potekalo v okviru mednarodnih projektov PNA IV pod vodstvom ter koordinacijo Mini teatra in Ecole des Maîtres.

Mednarodni projekt Ecole des Maîtres mladim profesionalnim evropskim igralcem in drugim sodelujočim ponuja možnost dela z najpomembnejšimi režiserji sodobne gledališke scene, delavnice, izobraževanja in ustvarjanje pa potekajo v evropskih državah partnericah. Pri partnerstvu in umetniškem vodenju sodelujejo: CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (Italija), CREPA-Centre de Recherche et d’Expérimentation en Pédagogie Artistique (CFWB/Belgija), TAGV-Teatro Académico de Gil Vicente, Colectivo 84 (Portugalska), La Comédie de Reims, Centre Dramatique National (Francija), Hrvatsko Narodno Kazalište/World Theatre Festival (Hrvaška) in Mini teater Ljubljana (Slovenija). Za sodelovanje na letošnjem L’ Ecole des Maîtres je bilo izbranih dvajset igralcev, med njimi tudi slovenski igralec Benjamin Krnetić.

V predstavi so poleg dela Thomasa Pikettyja, zajeta tudi razmišljanja Piera Paola Pasolinija, ki se je ukvarjal s podobnimi vprašanji; predvsem v njegovih zadnjih delih se pojavljajo poglobljene analize sodobne potrošniške družbe, v katerih obtožuje kapitalistično logiko in razvrednotenje človeka, ki je tudi sam postal trgovsko blago. Poleg Pasolinijevih besedil so uporabljeni tudi odlomki iz besedil Shakespeara, Koltèsa, Molièra, Marxa, Foucaulta in drugih. "Ivica Buljan je želel uporabiti idejo Kapitala za razpravo o njegovem bistvu, kot sredstvo izražanja, na enak način, kot so v antičnem gledališču uporabljali mitologijo in njene arhetipe. Pri delu se je opiral na različne avtorje in različne vidike kapitala–gospodarski, socialni, simbolični, kulturni, kot tudi teme gospodarske nepravičnosti, socialnih pravic, napredka, oblik nadvlade."