JAVNO PISMO

17. 11. 2020  |  Kultura

Poziv ministru, naj začne končno delovati v dobro področja, ki ga predstavlja in je zanj odgovoren

Javno pismo ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju

Minister za kulturo Vasko Simoniti na zaslišanju v državnem zboru

Minister za kulturo Vasko Simoniti na zaslišanju v državnem zboru
© Borut Krajnc

Danes je širok krog podpisnikov, ki vključuje akademske institucije, nacionalna združenja, javne institucije in nevladne organizacije ter posameznike, na ministra za kulturo naslovil javno pismo. V njem izpostavljajo, da je od marca, ko je minister nastopili mandat, področje kulture močno prizadela epidemija koronavirusa, dodatno pa so ga prizadeli tudi z odločitvami na Ministrstvu za kulturo, ki ogrožajo živo kulturo, kulturno dediščino, strokovnost in avtonomnost delovanja organov odločanja in kulturnih ustanov. Pri tem se osredotočajo na tri točke:

1. OGROŽANJE DELAVK IN DELAVCEV TER NEVLADNIH ORGANIZACIJ V KULTURI

V pismu opozarjajo, da je zaradi zavlačevanja pri obravnavanju vlog za status samozaposlenih v kulturi ogrožena eksistenca številnih prekarnih delavk in delavcev. Ti so v času epidemije že tako v težkem položaju in brez zagotovila prihodkov, zato v pismu izpostavljajo potrebo po zavzeti in odgovorni skrbi do njihove situacije. Z neizplačevanjem pogodbenih obveznosti ter dolgotrajnimi postopki izdajanja pogodb je ogrožena kulturna in umetniška produkcija, delovanje in obstoj številnih kulturnih organizacij in spet posledično tudi eksistenca sodelujočih. V nizu škodljivih potez, ki jih očitajo ministru, je še poziv nevladnim organizacijam z Metelkove 6 k izselitvi. Gre za organizacije, ki zasedajo prostore na navedenem naslovu legalno in legitimno, ter delujejo v javnem interesu in pomembno prispevajo k slovenski kulturi, umetnosti, raziskovanju in izobraževanju. Številne v svojih prostorih skrbijo tudi za specializirane knjižnice in hranijo dragocene arhive, ki so pomemben del naše kulturne dediščine.

2. NEUPOŠTEVANJE STROKE IN STROKOVNOSTI

Podpisniki javnega pisma izpostavljajo, da spremembe, ki jih na ministrstvu uvajajo v Pravilnik o strokovnih komisijah Ministrstva za kulturo, zmanjšujejo avtonomnost in strokovnost teh komisij, s čimer je ogrožena vrhunskost in demokratičnost kulturne in umetniške produkcije. Nižanje števila članov komisij na 3–5 (s trenutnih 5–7), vključevanje predstavnikov ministrstva (do dva predstavnika ministrstva, kar v primeru 3-članske komisije pomeni večino glasov) ter oblikovanje komisij ne na osnovi javnega razpisa, pač pa na povabilo ministra, ne zagotavljajo učinkovitejšega in strokovnejšega dela komisij, temveč predvsem odpirajo možnosti za politične odločitve. Podobno podpisniki ugotavljajo ob nedavnih postopkih izbora direktorjev nacionalnih kulturnih institucij (MAO, MG, SEM, NMS). Z neupoštevanjem strokovnih kriterijev, delovnih referenc in s spremembami ustanovitvenih aktov nacionalnih kulturnih institucij, kar vse olajšuje kadrovanje politično sprejemljivejših kandidatov, sta ogrožena kakovostno in mednarodno vpeto delovanje številnih javnih zavodih, kar povzroča državi resno ekonomsko in simbolno škodo.

3. NEODGOVORNO GOSPODARJENJE IN MUZEJ OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE

Javno pismo problematizira tudi odločitev za ustanovitev Muzeja osamosvojitve Slovenije, za kar je vlada v predlogu proračuna za leto 2022 prerazporedila sredstva v proračunu kulturnega resorja, in kar ogroža delovanje obstoječih kulturnih programov. Ustanavljanje Muzeja osamosvojitve Slovenije, ob tem da nekateri podobni muzeji, na primer Muzej novejše zgodovine Slovenije, že pokrivajo ta del zgodovine in da je kulturni resor v proračunu za 2022 že utrpel nižanje sredstev, podpisniki razumejo kot ideološki projekt v korist trenutne vladajoče garniture in ne dejanja, ki bi bilo v korist izboljšanja položaja kulture v Sloveniji, kar od bi od ministra kot skrbnika kulturnega resorja pričakovali.

Podpisniki odločno nasprotujejo tovrstnemu delovanju, ki izvaja kulturi škodljive poteze ter ogroža same nosilce kulturne in umetniške dejavnosti – od samozaposlenih, prek nevladnih organizacij do javnih zavodov. Zato ministra pozivajo, da prisluhne strokovnjakom in zainteresirani javnosti ter začne končno delovati dialoško, konstruktivno in v dobro področja, ki ga predstavlja in je zanj odgovoren.

Svoj podpis lahko oddate na tej spletni povezavi (PETICIJA). 

Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA

Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Landezine – društvo za promocijo krajinske arhitekture

Inštitut za slovensko narodopisje, ZRC SAZU

SED – Slovensko etnološko društvo

Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo

Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana

Forum Ljubljana

Oddelek za antropologijo in kulturne študije, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem

Inštitut za kulturne in spominske študije, ZRC SAZU

GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije

Društvo Asociacija

Oddelek za kulturologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

SUZD – Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

UGM – Umetnostna galerija Maribor

Fundacija Brumen

Skupnost muzejev Slovenije

SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

ICOM Slovenija, Mednarodni muzejski svet

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

IPoP – Inštitut za politike prostora

Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Slovensko muzikološko društvo

ZKDS – Zveza kulturnih društev Slovenije

CONA – Zavod za procesiranje sodobne umetnosti

Združenje Aufhebung

KUD Anarhiv

Culturemaker, Zavod za razvoj in vodenje kulturnih projektov

Projekt Atol

DGKTS – Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

ZDUS – Združenje dramskih umetnikov Slovenije

Maska, Zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost

Umetniško društvo Nomad Dance Academy Slovenija

Društvo za sodobni ples Slovenije

Katedra za analitsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Filozofski inštitut, ZRC SAZU

AGRFT – Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani

Društvo Ljudmila

Ustanova Fundacija Sonda in GT22

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije

Moderna galerija, Ljubljana

DAL – Društvo arhitektov Ljubljana

Kulturno-umetniško društvo Moment

Glasbeno društvo Saksofonija

Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Ljubljana

Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Društvo likovnih umetnikov Ljubljana

DSFTP – Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev

Hiša! Društvo za ljudi in prostore

Visokošolski sindikat Slovenije

Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev

Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk

DOS – Društvo oblikovalcev Slovenije

DUM društvo umetnikov

Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU

Slovensko mladinsko gledališče

Društvo za razvoj filmske kulture

Zavod Pekarna Magdalenske mreže

Zavod MARS Maribor

AVA – Akademija za vizualne umetnosti

Kunsthisterik – Društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije

Glasbenonarodopisni inštitut, ZRC SAZU

Cirkulacija 2, Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti

Zavod Aksioma

Art kino mreža Slovenije

Društvo gledaliških režiserjev

Bajalka, zavod za založništvo in umetnost pripovedovanja, Maribor

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.