Danijel Vončina

4. 9. 2000  |  Mladina 36  |  Kultura  |  Knjiga

Veneti: predniki Slovanov

Društvo za promocijo gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in športnih stikov med Slovenijo in Rusijo, Moskva 2000

Knjižna izdaja v ruščini, prevod in povzetek v slovenščini, povzetek povzetka v angleščini.

Iz spremene besede Milana V. Smoleja (mdr. nekdanji pooblaščenec RS na Finskem) potencialnemu slovenskemu bralstvu: "Če ste morda zagovornik tkim. zakarpatske teorije o naselitvi Slovencev v 6. stoletju in verjamete, da so bili vaši pradedi in prababice člani nekega slovanskega plemena, ki so s slamico v ustih v 6. stoletju naskrivaje preplavalo Donavo, je najbolje, da to knjigo odložite in vzamete v roko 'Ilustrirano zgodovino Slovencev' ..." Ruskemu večjemu - a ne starejšemu bratu - pa že omenjeni Smolej razloži, kako so do naše osamosvojitve vodila vsa pota iz Ljubljane v Moskovo le preko Belgrada, zdaj pa, ko imamo možnost neposrednega kontakta, žal slovenski javni mediji mislijo, da morajo zaradi Bruslja o Rusiji pisati le negativno etc.

Kratka vsebina: knjiga prinaša kratek pregled dosedanje ruske literature o venetskem vprašanju in primerja rezultate ruske znanosti z rezultati slovenskih kolegov (Jožko Šavli, Matej Bor, Ivan Tomažič).

Kako pa je do nastanka oziroma izdaje te knjige v daljni Moskvi sploh prišlo? Smolejev kolega Just Rugel je opravil v Moskvi majhno tržno raziskavo, ki naj bi pokazala, ali bi bil prevod slovenske knjige o Venetih zanimiv le za znastvene kroge, ali pa morda tudi za ruskega bralca nasploh. Pred izdajo pa sta (Smolej in Rugel) vseeno želela, da bi kakšen ruski znanstvenik napisal o knjigi kratko recenzijo. In na pomoč jima je priskočil prijatelj Tulajev ... Knjiga ga je tako prevzela, da je kar za nekaj tednov izginil na svojo dačo - ter namesto dogovorjene kratke recenzije prinesel kar 40 strani dolg esej.

Enostransko "spravno" čtivo.