Danijel Vončina

2. 10. 2000  |  Mladina 40  |  Kultura  |  Knjiga

Sv. Peter in njegovi časi: socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter

Založba /*cf., Ljubljana 2000, 3.240 SIT

Dopolnjena doktorska disertacija, ki jo je avtor zagovarjal na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Kljub temu, da gre za strokovno delo, nasičeno s tisočerimi citati in ostalimi (zahtevanimi) "morami" znanstvenega aparata, pa bo ta 400 stranska knjiga - poimenujmo jo kar tekoča in razumljivo podana pripoved - zagotovo prepričala in za(po)peljala v branje, poleg strokovnjakov, tudi povprečno razgledanega bralca, ki ga zanima socialna etc. zgodovina našega podeželja.

Iz vsebina: Šupetrci (tako sami sebe imenujejo prebivalci vasi) svoje preteklosti ne pojmujejo kot zgodovino, saj se spominjajo, da jih je vsak sistem oziroma država učil(a) svojo verzijo zgodovine ... In tako opisov svoje preteklosti ne iščejo v zgodovinskih učbenikih, ampak jo, kot kolektivno izročilo, ohranjajo in prenašajo iz roda v rod v - socialnih spominih. Pri obujanju socialnih spominov (in časov) pa Šupetrci govorijo o času starih (dogodkih, ki so se zgodili "embot", torej v idealiziranem času nepokvarjenih vrednot in odnosov med ljudmi), času pod Avstrijo (obdobje ekonomske blaginje in z njo povezanega zaupanja v državo), času pod Italijo (čas revščine, "mižerije": in to klub temu, da so bili, vsaj večina, navzven vseskozi lojalni državljani /tudi pripadniki fašistične stranke/) in času pod Jugoslavijo (obdobje krivic, številnih nesmislov in zgrešenega političnega sistema, pa tudi obdobje dobrih lokalnih komunistov ...) Še najsimpatičnejši primer slednjega: v petdesetih letih je direktor tovarne posodil svoj službeni mercedes delavcu, da se je le ta lahko z njim popeljal s civilne poroke na - cerkveno.

Izvrstno delo, posvečeno spominu vodje projekta, Iztoku Saksidi - Saxu.