Izak Košir

17. 1. 2018  |  Kultura

Ministrstvo obžaluje, da zaradi omejenih sredstev ne bo moglo podpreti slovarskega portala Fran

Na ministrstvu za kulturo so prepričani, da neuvrstitev na seznam podprtih projektov razpisa ne bo odločilno vplivala na dostopnost in kakovost Frana. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pa jim odgovarjajo, da je to, da ministrstvo ne ve, kaj je bilo na področju slovenskega jezika že narejenega, zaskrbljujoče.

Tone Peršak, minister za kulturo RS

Tone Peršak, minister za kulturo RS
© Borut Krajnc

Ministrstvo za kulturo se je odzvalo na informacije o nefinanciranju slovarskega portala Fran, ki jih je v javnost poslala Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ministrstvo trdi, da so omenjene informacije zavajajoče. 

"Na javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019, ki je bil objavljen 29. 9. 2017, je prispelo 12 projektov. Projekte so ocenjevali člani strokovne komisije za slovenski jezik: dr. Irena Krapš Vodopivec (predsednica), mag. Andrej Bartol, dr. Ana Beguš, dr. Janez Dular in dr. Mira Krajnc Ivič. Člani komisije svoje delo opravljajo profesionalno in vloge ocenjujejo strogo v skladu z merili in drugimi določbami, objavljenimi v javnih razpisih," so v odzivu zapisali na ministrstvu in dodali, da je celotna vrednost dvoletnega javnega razpisa 139.576 evrov. V skladu z določbo javnega razpisa so bili financirani projekti, ki so prejeli več kot 75 točk, vendar je skupna vrednost projektov, ki so presegli minimalni prag, presegla znesek temu namenjenih sredstev, še dodajajo. Razpoložljiva sredstva so bila dodeljena projektom, ki so pri ocenjevanju prejeli višje število točk.

Sofinancirani bodo naslednji projekti: »Slovar sopomenk sodobne slovenščine: Od skupnosti za skupnost« Univerze v Ljubljani (40.000 evrov), »Moj jezik v digitalnem svetu« Univerze v Mariboru (39.200 evrov), »Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov« Univerze na Primorskem (40.000 evrov), »Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave« Univerze v Ljubljani (6.376 evrov) in »Wikivir, slovensko leposlovje na spletu« Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (14.000 evrov). Več informacij najdete na spletni strani ministrstva za kulturo na tej povezavi

Predlagani dvoletni projekt ZRC SAZU, ki se nanaša na slovarski portal Fran, z želenim zneskom 36.177,20 evra je strokovna komisija ministrstva ovrednotila z 82 točkami.

Na ministrstvo za kulturo ob tem poudarjajo, da so sredstva za razvoj in promocijo slovenščine namenja vselej v obliki razpisov, saj sami niso ustanovitelj posameznih inštitucij, ki izvajajo nacionalni program za jezikovno politiko. "Ustanovitelji imajo po drugi strani možnost dolgoročnega in stabilnega financiranja svojih inštitucij, tega mehanizma ministrstvo za kulturo tudi v primeru ZRC SAZU nima (ustanoviteljica je SAZU). Ministrstvo lahko sredstva namenja le po strogo predpisanem izbirnem postopku, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh prijaviteljev, v družbenem in medijskem prostoru tudi nekoliko manj opaznih, ki pa s svojimi javnimi storitvami in izdelki ravno tako prispevajo pomemben delež k razvoju slovenskega jezika," dodajajo na ministrstvu. 

Ministrstvo navaja, da slovenska vlada v celoti delo sodelavk in sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša konkretno podpira, kar je po njihovem dokazala maja lani, ko je SAZU, ustanoviteljici ZRC SAZU, poleg rednih sredstev namenila še dodatnih 500.000 evrov.

Na ministrstvu trdijo, da redno spremljajo delo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, tudi v okviru medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike republike Slovenije. Poročila, v katerih je razvidno financiranje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (oz. ZRC SAZU), so na voljo na tej povezavi.

"Inštitut za svoje delo in za slovenski jezik dragocene izdelke, kot je razbrati iz poročil, prejema sredstva različnih nosilcev jezikovne politike, zlasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije - ARRS) in svoje ustanoviteljice SAZU. V zadnjih nekaj letih je bil inštitut zelo uspešen tudi na razpisih ministrstva za kulturo. Že od leta 2015 prejema 2.000 evrov letno za štiriletni projekt »Dopolnitev, pregled in objava Korpusa besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja«; njegov namen so ustrezno strukturirani prepisi vseh del slovenskih protestantskih piscev, prepis še neprepisanih delov Dalmatinove Biblije (1584), priprava spletne strani, ki bo omogočala iskanje po korpusu, prenos korpusa v druge iskalnike in druge korpuse ter postavitev posameznih del v obliki elektronskih knjig, primernih za literarnovedne raziskave," izpostavljajo na ministrstvu ter dodajajo, da je omenjeni inštitut pridobil tudi 19.000 evrov za raziskavo Jezikovna politika republike Slovenije in potrebe uporabnikov (dodatnih 20.000 je po podatkih ministrstva prispevala ARRS).

"ZRC SAZU je lani tudi pridobil 880.000 evrov kohezijskih sredstev za nekajletni projekt »Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika«; to sodobno in inovativno učno e-orodje bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in srednji šoli ter bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki," so še zapisali na ministrstvu za kulturo, kjer so prepričani, da glede na navedene podatke zelo aktivno podpirajo prispevek Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša k razvoju in promociji slovenskega jezika. Prav tako menijo, da je Fran portal, ki dobro opravlja svoje poslanstvo in ga bo tudi v prihodnje. Obžalujejo pa, da ga zaradi omejenih sredstev vseh projektov, ki so se uvrstili nad prag kakovosti, ne bodo mogli podpreti, a dodajajo, da neuvrstitev na seznam podprtih projektov konkretnega razpisa ne bo odločilno vplivala na dostopnost in kakovost Frana.

Ministrstvo navaja, da slovenska vlada v celoti delo sodelavk in sodelavcev Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša zelo ceni in tudi konkretno podpira, kar je po njihovem dokazala maja lani, ko je SAZU, ustanoviteljici ZRC SAZU, kjer deluje Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, poleg rednih sredstev namenila še dodatnih 500.000 evrov, in sicer za program Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda, v okviru katerega omenjeni inštitut izdeluje in promovira temeljne jezikovne vire za slovenski jezik. 

Na ministrstvu so prepričani, da bomo slovarski portal Fran lahko še naprej uporabljali, "saj ima kot javni servis vse pogoje za kakovostno delovanje tudi v bodoče".

"Na podlagi vsega navedenega smo prepričani, da bomo slovarski portal Fran lahko še naprej uporabljali, saj ima kot javni servis vse pogoje za kakovostno delovanje tudi v bodoče," so sklenili na ministrstvu.

Prispel pa je že tudi odgovor Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. "Odgovor ministrstva za kulturo si je mogoče razlagati samo takole: Če delaš več stvari, ki so pomembne in odmevne, si po takem načinu razmišljanja manj zaslužiš uspeh na projektnem razpisu. Način financiranja je žal tak, da se bo naš inštitut naslednje leto spet bojeval s finančnimi težavami. Naša dela so dolgoročna, financiranje pa je vsako leto podobno loteriji. Sredstva, ki jih omenja ministrstvo, so bila namenjena celotnemu ZRC SAZU, del jih je dobil naš Inštitut za tekoče delo priprave nekaterih slovarjev, ne pa za prenovo in promocijo portala Fran. Še zlasti pa je zaskrbljujoče, da ministrstvo očitno ne ve, kaj je bilo na področju slovenskega jezika že narejenega, recimo Sinonimni slovar slovenskega jezika, za katerega so letos vnovič namenili denar. In da pri tem največ izgubijo uporabnice in uporabniki slovenskega jezika – v katerih službi smo," so kot odgovor na odziv ministrstva zapisali pri omenjenem inštitutu.

"Način financiranja je žal tak, da se bo naš inštitut naslednje leto spet bojeval s finančnimi težavami." (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša)

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.