MLADINA
 • 11. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Evropski parlament odobril pomoč Sloveniji po poplavah

  Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino odobril 14 milijonov evrov pomoči Sloveniji iz evropskega solidarnostnega sklada za soočanje s posledicami lanskih poplav. Postopka s tem sicer še ni konec, pomoč morajo potrditi tudi članice EU. Več

 • 10. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Zaradi nesoglasij z ECB je parlament preložil glasovanje o bančni uniji

  Evropski parlament, ki v tem tednu zaseda v Strasbourgu, se je odločil preložiti glasovanje o bančni uniji z danes na četrtek, ker z Evropsko centralno banko (ECB) ne more najti soglasja glede njene vloge pri nadzoru bank v državah z evrom. Parlament se je odločil, da je bolj pomembno zagotoviti ustrezno demokratično kontrolo kot čas, kdaj bo zakonodaja sprejeta. Več

 • Tudi poslanci se sedaj strinjajo, da vode ne gre privatizirati

  Tri direktive v okviru prenove zakonodaje s področja javnega naročanja in oddaje koncesij je podprl odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Evropskega parlamenta. Bistvena novost je, da nova direktiva o koncesijah ne vključuje več vode, ker je voda javno dobro. Poslanci so potrdili odločitev Evropske komisije, ki je na podlagi protestov 1,5 milijona Evropejcev pred počitnicami oskrbo s pitno vodo umaknila iz direktive. Več

 • 8. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Najnižja cena naj ne bo več glavni kriterij

  Na področju javnega naročanja v EU po uveljavitvi treh novih direktiv, ki jih je potrdil odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov v Evropskem parlamentu, ključni kriterij pri izbiri najugodnejšega ponudnika ne bo več najnižja cena, ampak tudi ukrepi za varovanje okolja, ugodnosti za družbo in inovativne ideje, ki jih bo ponudil ponudnik. Na razpisu za dobavo hrane vrtcu ali bolnišnici bo recimo pomembno, da bo izbrani ponudnik zaposloval tudi invalide. Več

 • 6. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Za zaposlovanje in socialne inovacije 815 milijonov evrov

  Nov program EU za socialne spremembe in inovacije (EaSI), v katerem bo v obdobju od leta 2014 do 2020 v proračunu EU na voljo 815 milijonov evrov za zaposlovanje in inovacije na socialnem področju, je dobil zeleno luč odbora za socialne zadeve v Evropskem parlamentu. Predlagatelji zagotavljajo, da bo državljanom EU zagotovil enako zaščito na delovnem mestu, zlasti v najmanj zaščitenih sektorjih in najranljivejših skupin delavcev (mladi, delavci s pogodbami za določen čas, delavci z nizkimi kvalifikacijami, priseljenci itd.). Ponudil bo več možnosti za zaposlovanje v tujini. majhna in srednja podjetja pa lahko računajo, da bodo na podlagi tega programa iz proračuna EU dobila podpore za zaposlovanje mladih, lažje bodo lahko prišla do sredstev za razvoj, utrditev in širitev dejavnosti. Več

 • 3. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Glasovanje - foto natečaj »Evropa skozi moj objektiv«

  Do konca septembra je mogoče prek Facebooka glasovati za zmagovalno fotografijo v okviru foto natečaja »Evropa skozi moj objektiv«. Avtor slike z največ všečki bo prejel/a glavno nagrado, vikend paket za 2 osebi v Wellness Parku Laško. V Sloveniji je bilo v zadnjih 7 letih z evropskimi sredstvi sofinanciranih že več kot 4000 projektov! Za razpis natečaja so se odločili na ministrstvu za gospodarstvo. (er) Več

 • 3. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Evropske projektne obveznice postajajo realnost

  Eden od ukrepov EU za spodbujanje gospodarske rasti v EU in območju evra so projektne obveznice kot pomoč pri financiranju velikih infrastrukturnih projektov. Prvi projekt, ki bo financiran s temi obveznicami, bo Castor, podzemno skladišče za plin v Španiji. Investitor bo izdal za 1,4 milijarde evrov evropskih projektnih obveznic. Financiranje z evropskimi projektnimi obveznicami bo potekalo tako, da bo investitor infrastrukture izdal obveznice, Evropska investicijska banka (EIB) pa bo dala jamstva in kredite, da bi tako zmanjšala tveganje, da kupci obveznic denarja ne bodo dobili nazaj. Uprava EIB je do sedaj sicer že odobrila devet projektov, ki jih bo mogoče financirati z evropskimi projektnimi obveznicami. To so avtoceste v Belgiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Slovaškem, podzemni skladišči za plin v Španiji in Italiji, pa daljnovodne povezave iz Nemčije in Velike Britanije do vetrnih polj na morju. Evropske projektne obveznice niso isto kot evrske obveznice, na podlagi katerih bi za dolgove držav z evrom jamčile vse države z evrom. (er) Več

 • 1. 9. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  ECB bo uvedla ženske kvote

  Izvršilni odbor Evropske centralne banke (ECB) je sklenil uvesti ženske kvote s ciljem, da bi podvojili delež žensk na vodstvenih položajih v ECB do leta 2020. Cilje, da bi do konca leta 2019 ženske zasedale 35 odstotkov vodstvenih položajev na ravni vodje oddelka, namestnice vodje oddelka, vodje odseka, višje svetovalke ali svetovalke (srednji vodstveni kader) ter 28 odstotkov na ravni generalne direktorice, namestnice generalne direktorice, direktorice in glavne svetovalke (višji vodstveni kader). Trenutno znaša delež žensk na srednji vodstveni ravni 17odstotkov, medtem ko je delež žensk na visoki vodstveni ravni 14-odstoten. Za dosego ženskih kvot ECB izvaja akcijski načrt za raznolikost spolov. (er) Več

 • 31. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Nov opomin Bruslja za Slovenijo

  Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn je Slovenijo pravkar vnovič opomnil, da mora v zameno za dodaten čas za odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja pospešiti izvajanje strukturnih reform. Slovenijo bo sicer predvidoma v drugi polovici septembra obiskala misija Evropske komisije, da preveri, kako izpolnjuje majska bruseljska priporočila, so konec julija napovedali viri v Bruslju. V priporočilih, ki jih je objavila konec maja, je komisija Slovenijo opozorila predvsem na nujnost sanacije bank in na odločno ukrepanje za odpravo presežnega javnofinančnega primanjkljaja. Na to sta Evropska komisija in evroskupina zatem še enkrat izrecno opozorili julija, ko so Slovenijo tik pred zdajci nepričakovano uvrstili na dnevni red zasedanja finančnih ministrov držav v območju evra. (sta, er) Več

 • 30. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Parlament svari pred prehitrim vojaškim posredovanjem

  »Tudi če pride do vojaškega napada, menimo, da je potrebna politična rešitev. Ne sme priti do tega, da bi na oblast prišla fundamentalistična vlada, kar bi lahko bilo celo slabše kot prej,« je Elmar Brok, predsednik odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve, povedal v zvezi s Sirijo po izrednem zasedanju odbora, ki je bilo namenjeno razpravam o položaju v Siriji in Egiptu, pa tudi odnosom EU z Ukrajino. Več

 • 29. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Pritisk biotehnoloških nadnacionalk na Bruselj

  Švicarski fitofarmacevtski velikan Syngenta ter nemški farmacevtski in kemični koncern Bayer sta ločeno vložila tožbo proti Evropski komisiji, ker je prepovedala uporabo nekaterih njihovih insekticidov. V Bruslju so prepričani, da zaradi njih umirajo čebele, medtem ko Syngenta in Bayer to zanikata. Več

 • 27. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Bruselj Hrvaški odobril 450 milijonov evrov

  Evropska komisija je odobrila načrt Hrvaške za koriščenje 449,4 milijona evrov evropskih sredstev za vlaganja v rast in delovna mesta. V skladu z načrtom za porabo teh sredstev, ki ga je pripravila vlada v Zagrebu, je 149,8 milijona evrov iz kohezijskega sklada namenjenih upravljanju z odpadki in izboljšanju oskrbe z vodo, 228,4 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj za podporo malim in srednjim podjetjem, raziskave in inovacije ter razvoj železniške in pomorske infrastrukture, 60 milijonov evrov iz evropskega socialnega sklada pa za ustvarjanje delovnih mest ter projekte za socialno vključevanje in izobraževanje. (sta, er) Več

 • Darja Kocbek

  26. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Državljan Evrope je letos tudi Boris Pahor

  Evropski parlament bo nagrado državljan Evrope za leto 2013 podelil tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je danes dopolnil 100 let. Nagrada je namenjena posameznikom ali skupinam, ki so si posebej prizadevali za vzajemno razumevanje in tesnejše povezovanje narodov Evropske unije, so bili dejavni na področju čezmejnega sodelovanja ali so se vsak dan ukvarjali z uresničevanjem načel Evropske listine temeljnih pravic v praksi. Več

 • 25. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Bo Olli Rehn kandidiral za predsednika Evropske komisije?

  Olli Rehn je kot evropski komisar za denarne in gospodarske zadeve in podpredsednik, pristojen za evro, eden ključnih ljudi v sedanjem kolegiju Evropske komisije. Po poročanju finskega časopisa Helsingin Sanomat razmišlja, da bi se prihodnje leto na evropskih volitvah kot kandidat politične skupine liberalcev (Alde) potegoval za mesto predsednika Evropske komisije v novem mandatu. Svojo listo kandidatov za evropske volitve, ki bodo maja 2014, namerava Alde sestaviti novembra na zasedanju v Londonu, poroča spletni portal EurActiv. Nosilci list političnih skupin, ki bodo nastopale na evropskih volitvah, bodo avtomatsko postali kandidati za predsednika Evropske komisije v novem mandatu, kajti v skladu z Lizbonsko pogodbo bo nov predsednik izbran ob upoštevanju rezultatov evropskih volitev. (er) Več

 • 24. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Evropski varuhi podatkov bodo ocenili posledice programa PRISM

  Ali so ZDA s programom za tajno prisluškovanje PRISM in drugimi povezanimi programi kršile predpise EU za varstvo podatkov, bodo preiskali evropski nadzorniki za varstvo podatkov v okviru delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29, je njen vodja Jacob Kohnstamm v pismu sporočil evropski komisarki za pravosodje Viviane Reding. Več

 • 23. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Hrvaška se namerava ukloniti zahtevi EU

  Danes, v petek, 23. avgusta, se izteče rok, do katerega mora Hrvaška pojasniti Evropski komisiji, kako bo umaknila sporne omejitve pri izročanju svojih državljanov. Hrvaški sabor je zadnji delovni dan pred vstopom države v EU omejil izročitev svojih državljanov na zgolj tiste, ki so kazniva dejanja storili po 7. avgustu 2002, ko je Hrvaška sprejela zakon o sodelovanju s članicami EU v kazenskih postopkih. Zaradi teh omejitev je prišlo do spora z Brusljem. Več

 • 22. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  EU ustavila dobavo vojaške opreme Egiptu

  Zunanji ministri EU so v Bruslju na izrednem zasedanju o Egiptu izrazili zaskrbljenost nad razmerami v tej državi. Obsodili so nasilje egiptovskih oblasti nad civilnim prebivalstvom in se dogovorili za ustavitev dobave vojaške opreme. Ministri so se tudi dogovorili, da bodo v luči zadnjih dogodkov v Egiptu pregledali finančno pomoč tej državi, pri čemer so poudarili, da ukinitev finančnih inštrumentov ne sme prizadeti civilnega prebivalstva. Dogovorili so se, da se nadaljuje s finančno podporo, namenjeno za delovanje civilno-družbenih organizacij, je povedal slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Več

 • 20. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Ni še čas za razglasitev zmage nad krizo

  Več kazalnikov v zadnjem času nakazuje, da se recesija v območju evra bliža koncu. Guntram B. Wolff, direktor bruseljskega inštituta Bruegel, piše, da to nikakor ne pomeni, da se bliža konec krize. Gospodarska rast v območju evra je še zmeraj šibka, četudi bo prihodnje leto dosegla 1,2 odstotka, kakor napoveduje Evropska komisija, bo dovolj za izhod iz recesije, še zmeraj pa bo prešibka za bistveno povečanje zaposlovanja. Zadnje vrednosti kazalnikov za območje evra so res spodbudne, a za to, da bo gospodarstvo spet trajnostno zdravo, bo treba narediti še pomembne korake. Ti vključujejo obsežne strukturne reforme v južnih članicah in tudi v Nemčiji, temeljito očiščenje bilanc bank in vzpostavitev bančne unije. Brez teh ukrepov bo stopnja brezposelnosti še dolgo ostala visoka, opozarja Wolff. (er) Več

 • 17. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Ceneje in lažje do legalnih glasbenih vsebin na spletu

  Ker imajo države članice EU različne sisteme za zaščito avtorskih pravic in za honorarje umetnikom, sedaj nimajo vsi državljani EU enakih možnosti za dostop do glasbenih vsebin na spletu. V postopku sprejemanja je nova evropska zakonodaja, ki bo ta problem odpravila. »Želimo vzpostaviti enotni digitalni trg EU. Zagotoviti želimo, da bodo imeli vsi Evropejci preko družb za upravljanje z avtorskimi pravicami enak dostop do kulturne produkcije,« razlaga francoska poslanka Evropskega parlamenta Marielle Gallo, ki je poročevalka za to zakonodajo. Več

 • 16. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Različna mnenja o politikah varčevanja

  Razprave o gospodarski politiki v Evropskem parlamentu so pokazale, da je levica prepričana, da proračunsko varčevanje škodi gospodarskemu okrevanju, na desnici pa menijo, da morajo biti uravnoteženje proračunov in strukturne reforme v središču prizadevanj držav EU. To je najbolj očitno pokazala razprava o evropskem semestru, v kateri so poslanci soočili mnenja, kateri so najboljši ukrepi za izhod iz krize. Več

 • Darja Kocbek

  14. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Poslanci sprašujejo Komisijo in Svet EU, državljani pa poslance

  Evropski poslanci lahko naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije parlamentarna vprašanja. Ta vprašanja so neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU. Državljani pa poslancem lahko sedaj postavljajo vprašanja tudi prek Facebooka. Na ta vprašanja, ki so se nanašala na področja od enakosti spolov do prihodnosti Evrope, je v zadnjih mesecih odgovorilo 15 poslancev. Več

 • 13. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Kako bi vlade lahko bolje podpirale družinske kmetije

  Evropska komisija prek javnega posvetovanja zbira mnenja in predloge o prihodnosti družinskih kmetij v EU. To posvetovanje je del priprav na mednarodno leto družinskih kmetij, ki bo leto 2014. Sodelujoči imajo med drugim priložnost pojasniti, kako vidijo vlogo družinskih kmetij v prihodnjih treh do petih letih, so tovrstne kmetije bolj odporne na podnebne spremembe, ali dovolj uporabljajo znanost in nove tehnologije, kako bi jih vlade v prihodnosti lahko bolje podpirale. Javno posvetovanje je odprto do 11. oktobra. (er) Več

 • Darja Kocbek

  12. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Evropski parlament gosti državnike, politične in duhovne voditelje

  Več kot 100 državnikov, političnih in duhovnih voditeljev ter drugih znanih osebnosti je od prvih neposrednih volitev leta 1979 nagovorilo poslance Evropskega parlamenta. Oktobra 2008 je Ingrid Betancourt, nekdanja kandidatka za predsednico Kolumbije, ki so jo nekaj mesecev prej rešili iz ujetništva, opozorila na moč besede. Tibetanski duhovni vodja Dalajlama je decembra istega leta govoril o sočutju, ljubezni in ženskah. Več

 • 11. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Nenavadne stvari v in pred stavbami Evropskega parlamenta

  Ali v stavbi Evropskega parlamentu res obstaja peto in pol nadstropje? Je mogoče popiti kavo v baru, ki je poimenovan po Mikiju Miški? Nekateri pravijo, da je v umetniški instalaciji Sotočje, ki je na ogled v eni izmed stavb Evropskega parlamenta, navdih našel avtor švedske detektivske uspešnice. Je skulptura pred eno od stavb Evropskega parlamenta res posvečena evru? Odgovore skrivajo fotografije nekaterih nenavadnih predmetov, ki jih je mogoče najti v in ob prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu. (er) Več

 • 10. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Vloga socialnih medijev v volilni kampanji

  Svetovalci politikom menijo, da utegnejo imeti socialni mediji pomembno vlogo v kampanji za volitve v Evropski parlament maja prihodnje leto. To pa se bo zgodilo pod pogojem, če bodo politiki hkrati znali biti »zelo socialni in zelo osebni«, da bodo ljudem, ki jih bodo nagovarjali in s katerimi bodo stopili v stik, znali pojasniti, zakaj njihov glas šteje, piše Lucia Vesnic-Alujevic, izvedenka inštituta Centre for European Studies, v študiji Člani Evropskega parlamenta na spletu: Uporaba socialnih medijev v političnem marketingu. (er) Več

 • 9. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Velike razlike v cenah mobilne telefonije po EU

  Cene za storitve mobilne telefonije se v državah EU zelo razlikujejo. Največje razlike v cenah so pri klicih z mobilnih telefonov v domačem omrežju, pri čemer je med Litvo, ki ima najcenejše klice, in Nizozemsko, kjer so klici najdražji, kar 774-odstotna razlika, ugotavljajo v Bruslju. Več

 • 8. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Cariniki so zadržali za 40 milijonov evrov izdelkov

  Carinske službe EU so v letu 2012 zaradi suma kršitve pravic intelektualne lastnine zadržale skoraj 40 milijonov evrov izdelkov, od tega so slovenski organi zadržali 870.000 izdelkov. Skupna vrednost zaseženih izdelkov je znašala skoraj milijardo evrov, kar je sicer manj od 1,2 milijarde v letu 2011, so danes sporočili iz Bruslja. Več

 • 3. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Evropski uradniki bodo morali delati do 66. leta starosti

  V skladu z uredbo, ki so jo na podlagi dogovora z državami članicami v okviru Sveta EU, na julijskem zasedanju potrdili poslanci Evropskega parlamenta, se bo upokojitvena starost za uradnike, ki so že zaposleni v evropskih institucijah, povečala s 63 na 65 let, za na novo zaposlene pa na 66 let. Kdor želi, bo lahko delal tudi do 70. leta starosti, če se bo delodajalec s tem strinjal. Nova uredba bo začela veljati v letu 2014. Več

 • 2. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Znani so finalisti za filmsko nagrado LUX 2013

  Filmi The Broken Circle Breakdown,The Selfish Giant in Miele so finalisti za nagrado LUX 2013, ki jo vsako leto podeli Evropski parlament. Poslanci bodo do decembra z glasovanjem izbrali tisti film, ki po njihovem mnenju najbolje predstavlja izzive, s katerimi se danes soočajo Evropejci. Več

 • 1. 8. 2013Alternative Evrope  |   |  Novice

  Bruselj predlagal pravni okvir za patentno zaščito

  Potem ko je 25 članic EU ob koncu lanskega leta po dolgoletnih prizadevanjih le zapečatilo enotni evropski patent in letos podpisalo tudi sporazum o enotnem patentnem sodišču, je Evropska komisija sedaj predlagala celovit pravni okvir za patentno varstvo s posodobitvijo pravil o pristojnosti sodišč in priznavanju sodb. Več

The project was co-financed by the European Union in the frame of the European Parliament's grant programme in the field of communication. The European Parliament was not involved in its preparation and is, in no case, responsible for or bound by the information or opinions expressed in the context of this project. In accordance with applicable law, the authors, interviewed people, publishers or programme broadcasters are solely responsible. The European Parliament can also not be held liablefor direct or indirect damage that may result from the implementation of the project."