20  |  22. 5. 2009

Mladina 20 | 2009

Uvodnik

Politika

Ekonomija

Svet

Kolumne

Družba

  • Prva žrtev je padla

    Jure Erznožnik

    Čeprav EU načeloma nasprotuje francoskemu zakonu, naj bi ga številne članice že podrobno preučevale. Snovalci želijo uporabnike z njim opozoriti, da je brezplačen prenos zaščitenih vsebin nezakonit, saj naj bi se tega zavedal le malokdo.

  • Lublana je urbana?

    Gregor Tomc

    Ne smemo čakati na to, da bodo razmere zrele za urbano kulturo. Razmere za vitalno urbano življenje niso nikoli dovolj zrele, ampak jih moramo ves čas ustvarjati sami s svojim delovanjem.

Manipulator

Kultura

Kultura  |  Knjige

Kultura  |  Film

Kultura  |  Plošče

Mladinamit